Tư vấn

Đối với tủ lạnh và tủ đông, hàng tháng, bạn cần quăng thức ăn thừa, thức ăn hết hạn rồi xả sạch đá lạnh đã cũ trong tủ. Tiếp đó, dùng giẻ sạch lau hết mặt trong và mặt ngoài của tủ. Đổ một lớp mỏng baking soda vào bên trong cốc nhỏ rồi để…