Máy đánh bóng sàn

Máy đánh bóng sàn đơn, máy đánh bóng sàn liên hợp chính hãng, sử dụng tiện lợi giúp làm sạch sàn nhà, nhà xưởng, trung tâm thương mại hay bệnh viện,...

Máy đánh bóng sàn HiClean HC 1500

Máy đánh bóng sàn HiClean HC 1500

Máy đánh bóng sàn HiClean HC 1500 với công suất 1300W máy đánh bóng sàn HiClean HC 1500 này có thể làm bóng nhiều loại sàn khác nhau như granit, marble,....một cách nhanh chóng đem lại hiệu quả cao nhất cho người sử dụng . Tùy từng loại sàn mà người dùng có thể sử dụng thêm hóa chất để đánh bóng cùng với máy.

Máy đánh bóng sàn HiClean HC 1500R

Máy đánh bóng sàn HiClean HC 1500R

Máy đánh bóng sàn HiClean HC 1500R với công suất 1300W máy đánh bóng sàn HiClean HC 1500R này có thể làm bóng nhiều loại sàn khác nhau như granit, marble,....một cách nhanh chóng đem lại hiệu quả cao nhất cho người sử dụng . Tùy từng loại sàn mà người dùng có thể sử dụng thêm hóa chất để đánh bóng cùng với máy.

Máy đánh bóng sàn HiClean HC 68

Máy đánh bóng sàn HiClean HC 68

Máy đánh bóng sàn HiClean HC 68 với công suất 1300W máy đánh bóng sàn HiClean HC 68 này có thể làm bóng nhiều loại sàn khác nhau như granit, marble ,....một cách nhanh chóng đem lại hiệu quả cao nhất cho người sử dụng . Tùy từng loại sàn mà người dùng có thể sử dụng thêm hóa chất để đánh bóng cùng với máy .